W przypadku wypadku komunikacyjnego często dochodzi do szkód majątkowych i osobowych, które zmuszają poszkodowanych do ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy. Niestety, w niektórych sytuacjach wysokość otrzymanego odszkodowania może nie spełnić oczekiwań poszkodowanych. Co w takim przypadku zrobić? Jak odwołać się od zaniżonego odszkodowania OC?

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na to, że ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacenia odszkodowania, które pokryje faktyczną wartość szkody. Warto pamiętać, że wysokość odszkodowania z OC zależy od wielu czynników, takich jak m.in. stopień winy sprawcy, zakres szkody, koszty leczenia i rehabilitacji, a także utracone dochody poszkodowanego.

Jeśli poszkodowany otrzymał zaniżone odszkodowanie z OC, warto rozważyć skorzystanie z prawa do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela. Warto jednak wiedzieć, że procedura odwoławcza jest czasochłonna i wymaga wiedzy na temat procedur prawnych oraz zagadnień związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi.

Jak złożyć odwołanie od zaniżonego odszkodowania OC?

W przypadku zaniżonego odszkodowania OC poszkodowany może złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Warto pamiętać, że odwołanie powinno być złożone w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. W przeciwnym razie odwołanie zostanie uznane za niezłożone i decyzja ubezpieczyciela stanie się prawomocna.

W treści odwołania należy dokładnie przedstawić powody, dla których poszkodowany uważa, że otrzymane odszkodowanie jest zaniżone. Warto dołączyć wszelkie dokumenty i dowody, które potwierdzą wysokość szkody oraz koszty leczenia i rehabilitacji. W przypadku wątpliwości lub braku doświadczenia w zakresie odwołań od decyzji ubezpieczyciela, warto skorzystać z pomocy prawnika lub radcy prawnego.